Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Kohéziós Alap

Faapríték tüzelésű biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron, KEHOP-5.3.2-17-2017-00009

KEHOP-5.3.2-17-2017-00009A KEHOP-5.3.2-17-2017-00009 azonosítószámú projektet az Irányító Hatóság 2021. 11. 29. napon tudomásul vette a Támogatási Szerződéstől való visszalépést.
az új pályázatot itt találja.

Kedves Látogató!

Üdvözöljük a „Faapríték tüzelésű biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron” című projekt információs oldalán. Amennyiben érdeklődik a beruházás iránt, ezen az oldalon informálódhat.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Konzorciumvezető: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Végső kedvezményezett: Kaposvári Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt.
A projekt címe: Faapríték tüzelésű biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron
Támogatás összege: 733 427 764 Ft
Támogatás mértéke: 60%
A projekt azonosító száma:KEHOP-5.3.2-17-2017-00009

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Kaposváron a távhőtermelés a Kanizsai utcai fűtőműben történik: 56 MW hőteljesítményű, 8 egységből álló saját tulajdonú, földgáz tüzelésű kazánpark, 2 MW hőteljesítményű, két saját tulajdonú gázmotorból álló kapcsolt hő- és villamosenergia termelő kapacitás, az E-ON tulajdonában lévő, ugyanitt található 4 db egyenként 1,3 MW hőteljesítményű gázmotor szolgálja ki a hőigényeket. A távhőszolgáltatás 28 km hosszú szolgáltatói hálózaton keresztül történik, 6849 lakossági és 285 közületi fogyasztót lát el a rendszer.

A 2016. évben a távhőszolgáltatási céllal kiadott energiahordozók mennyisége és aránya a következő volt:
saját kapcsolt termelés 22 393 GJ 7%
saját gázkazánban termelt 177 146 GJ 57%
E-ON-tól vásárolt 110 446 GJ 36%

A saját hőtermeléshez felhasznált földgáz 244 976 GJ volt. Az értékesített hőmennyiség 247 208 GJ, amiből adódóan a hálózati hőveszteség 20,3%. A hőértékesítés 1/3 arányban intézményi, 2/3 arányban lakossági fogyasztók számára történik.

A földgáz felhasználás egy kisebb hányada szolgál a saját kapcsolt termelés céljaira. A gázmotorok a termelt villamosenergiát a fűtőmű belső hálózatára táplálják, a helyben fel nem használt mennyiség kerül értékesítésre a hálózaton keresztül. A 2016-ban a kapcsoltan termelt villamosenergia előállítására felhasznált földgáz 17 555 GJ volt, ebből 13 201 GJ-nyi villamosenergia készült. A jelenlegi helyzet a pályázott projekt szempontjából is fontos sajátossága, hogy két évtizedes csökkenő trendet követően a távhő hőigény emelkedésnek indult. A trendforduló 2013-ban következett be, amikor a kórház és négy oktatási intézmény csatlakozásával a hőigény 10%-ot meghaladóan nőtt, kompenzálva a korszerűsítések miatti folyamatos csökkenést. Ezt követően évente egy-egy új fogyasztó csatlakozott, a következő 2-3 évben pedig 10-12 további fogyasztó csatlakozása tervezett (eldöntött). A jelenlegi, teljesen földgáz bázisú és meghatározóan kazánokból kielégített távhő hőigény, a növekedő hőigény fejlesztési kényszert jelent, amely – összhangban a város energetikai koncepciójával – megújuló energiahordozó bázison valósítandó meg.

A projekt célja, hogy a hőtermelésben a megújuló energiahordozó részaránya 50% fölé emelkedjen. A projekt meglévő hőigényen alapul, de figyelembe veszi a hőigény növekedését is. A fűtőműben egy 10 MW-os és egy 5 MW-os faapríték tüzelésű melegvízkazán telepítése tervezett, a faapríték szállítója a SEFAG Zrt. A projekt része a hő távhőrendszerbe táplálására szolgáló DN300 méretű primer távfűtési vezetékpár kiépítése, előszigetelt, földbe fektetett vezetékkel. A csatlakozási pont a 301. hőközpont. A biomassza kazánok tervezett hőtermelése 190 005 GJ, amit kereken 190 000 GJ kiadott hőként veszünk figyelembe. Az éves átlagos hatásfokot 84%-nak vesszük fel, ezzel a bevitt tüzelőhő 226 196 GJ/év. A projektet terheli még a csatlakozó vezeték 2030 GJ/év hővesztesége, valamint a többlet villamosenergia felhasználás, amit 402 892 kWh-val veszünk figyelembe, a kazánházi és a vezetéki keringetési igények eredőjeként (elhanyagolva a Kanizsai utcai fűtőműben kiváltott felhasználást).

A jelenlegi hőigényekből kiindulva a távhőszolgáltatás kiadott hő alapján számolt energiahordozó struktúrája a következőképpen alakul: biomassza 61%, kapcsolt 32%, gázkazán 7%. Az igények tervezett növekedése mellett: biomassza 58%, kapcsolt 30%, gázkazán 12%. Vagyis a megcélzott 50%-os részarány a hőigény fokozatos növekedése mellett is biztosítható. A projekt tervezett anyagmérlege: a felhasznált tüzelőanyag mennyisége 20 563 t/év, 11 GJ/t fűtőértékű aprítékkal számolva. A viszonylag jó minőségű erdei apríték hamutartalma 2% körüli, így évente 411 t hamu keletkezésével kell számolni. A keletkező füstgáz mennyisége évi 160 000 tonnára becsülhető, kerekítve. A kén és a szerves anyag kibocsátás méréshatár alatt, éves szinten 1 t alatt várható, a porkibocsátás max. 2,5 t, a NOx kibocsátás 31 t lehet. A projekt eredményeként 15 MW megújuló alapú hőtermelő kapacitás jön létre, a megújuló alapú hőtermelés éves mennyisége 190 000 GJ. A kiváltott ÜHG kibocsátás 12 302 t/év.

GALÉRIA

A Galéria feltöltés alatt

DOKUMENTUMOK

Feltöltés alatt.

KAPCSOLAT

Feltöltés alatt.

Faapríték tüzelésű biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron, KEHOP-5.3.2-17-2017-00009