Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Jogszabályok


Jogszabály gyűjtemény


Házkezelés
1994 évi LIII.Tv.a bírósági végrehajtásról
8/1981. (XII.27.)IPM sz. Rendelet Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata
46/1997. (XII.29.)KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatóság engedélyezési eljárásról
1991. évi XLV. Tva mérésügyről
151/2003 (IX.22.)Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
33/1992. (V.29.)AB határozat a társasházak kötelező felújítási alapjának képzéséről és felhasználásáról
49/1993. (XII.15.)Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete a bérlakások lakbérének megállapításáról
18/1990 (I.31.)MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításról
1993. évi LXXVIII.Tv.a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1997. évi CXLI.Tv.az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet
2000. évi C. Tv.a számvitelről
1992. évi XXII. Tv.a Munka Törvénykönyvéről (módosító jogszabályokkal együtt)
2003. évi CXXXIII. Tv.a társasházakról
17/2001 (III.29.)Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról