Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Gyakran ismételt kérdések (GyIK)

 1. A Népjóléti Bizottság döntése alapján szociális bérlakás bérleti jogviszonyát  elnyertem. Mi a teendőm?

   Kérem, hogy ügyfélfogadási időben szíveskedjen az erről szóló irattal (kijelöléssel) felkeresni a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Házkezelését (Kaposvár, Fő u. 52.). Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-12, illetve szerda:8-12 és 13-16.

    

   1. Ki köti meg a lakásra vonatkozó közüzemi (gáz, villamos energia, víz, távfűtés, stb.) szerződéseket?

   Minden esetben a leendő bérlőnek kell a szolgáltatókkal közüzemi szerződést kötni, illetve a közüzemi szerződés alapján a közüzemi díjakat megfizetni. A bérlő ezen kötelezettségét a bérleti szerződés is tartalmazza.

    

   1. Szeretném a lakásba befogadni egy rokonomat, mi a teendőm?

   Befogadásra csak annak a lakónak van lehetősége, aki a lakásra bérleti jogviszonnyal rendelkezik, tehát a bérleti szerződése nem került felmondásra, illetve nem járt le.

   A befogadáshoz szükséges teendőket az határozza meg, hogy a befogadni kívánt személy milyen rokoni fokozatban áll a bérlővel.

   Amennyiben a befogadni kívánt rokon a bérlőnek a
   -     házastársa, vagy
   -     gyermeke, vagy
   -     befogadott gyermekének a gyermeke (unoka), vagy
   -     szülője,

   ebben az esetben nincs szükség engedélyre, a fenti rokoni fokozattal rendelkezőket a bérbeadó (Polgármester) engedélye nélkül is befogadhatja a bérlő.

   E rokoni körön kívül, kizárólag a polgármester írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be a bérlő az
   -     élettársát, illetve
   -     testvérét, illetve
   -     gyermekének a házastársát, illetve
   -     nagyszülőjét, illetve
   -     unokáját (akinek a szülője nem lakik a lakásban).

   A befogadáshoz szükséges engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. I. emelet) nyújthatja be, ügyfélfogadási időben. (Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.)

    

   1. Tarthatok kutyát a lakásban?

   Az ebtartásra vonatkozó előírásokat -többek között- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI.20.) rendelete szabályozza.

   E rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint a kettő, vagy többlakásos épületben lakásonként egy, máshol legfeljebb három eb tartható.

   A hatályos jogszabályok szerint az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.

    

   1. Köteles vagyok beengedni a bérlakásba a Vagyonkezelő Zrt. munkatársát?

   Igen, ezt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (XII.15) önkormányzati rendelet szabályozza.

    

   1. Kiköltözöm a bérlakásból és szeretném a lakást leadni. Hová forduljak?

   A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezése szerint a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell leadni, ha a bérlő bérleti jogviszonya megszűnt.

   A leadás érdekében -a lakás kiürítését követően- vagy személyesen, a Vagyonkezelő Zrt. Házkezelésén (Kaposvár, Fő u. 52.), vagy a 06-82-510-355 telefonszámon kell időpontot kérni. Az előre egyeztetett időpontban munkatársunk felkeresi, és az átadás- átvételt a lakás állapotának, valamint a közüzemi órák állásának rögzítésével jegyzőkönyvben dokumentálja.

    

   1. Nem értek egyet a Vagyonkezelő Zrt. által kimutatott lakbérhátralék összegével. Mit tudok tenni?

   Az Ön által befizetett összegeket igazoló dokumentumokkal (átutalás, csekk, nyugta) szíveskedjen befáradni a Kapos Holding Zrt. (Kaposvár, Áchim A. u. 2.) Ügyfélszolgálatára, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: hétfő, kedd, szerda és péntek: 8:30 – 14:30, illetve csütörtök: 8:00 – 20:00.

    

   1. Nagyon nehezen tudom kifizetni a lakbér összegét, milyen támogatást kaphatok?

   Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodáján (Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.) lehetősége van érdeklődni, hogy anyagi helyzetére való tekintettel milyen támogatási formákat vehet igénybe. (Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.)

   A települési támogatás (volt lakásfenntartási támogatás) olyan ellátási forma, mely kifejezetten a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújt hozzájárulást. Ennek igénylésére szintén a Szociális Irodán van lehetőség.

   A szociális támogatásokról részletes tájékoztató Kaposvár honlapján, az alábbi linken található:

   https://www.kaposvar.hu/index.php?page=infoiranytu&width=800&F=2&T=1&prn=0&iranytu=14

    

   1. Lakbérhátralékom miatt felmondták a bérleti jogviszonyom. Mit tehetek?)

   A peres eljárás, illetve a hátralék behajtására irányuló eljárás elkerülése érdekében lehetősége van:

    • a hátralék egyösszegű kifizetésére;
    • részletfizetés kötésére;
    • adósságkezelési szolgáltatás igénylésére.

   A hátralékot egyösszegben a Kapos Holding Zrt. (Kaposvár, Áchim A. u. 2.) Ügyfélszolgálatán fizetheti meg, a részletfizetési kérelmet a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Házkezelésén (Kaposvár, Fő u. 52. szám alatt) nyújthatja be, az adósságkezelési szolgáltatásra igényét a SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központban (Kaposvár, Honvéd u. 33.) jelezheti.

   Az adósságkezelési szolgáltatásról az alábbi linken tájékozódhat:

   https://www.kaposvar.hu/index.php?page=infoiranytu&width=800&F=2&T=1&prn=0&iranytu=14

   Ha adósságát fél év, illetve a részletfizetés fennállása alatt teljes körűen rendezte, és az ezt követő hónapokban sem halmoz fel újabb hátralékot, úgy lehetőség van bérleti jogviszonyának helyreállítására, melyre kérelmét a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. I. emelet) nyújthatja be.

    

   1. A bíróság kötelezett arra, hogy hagyjam el a bérlakásomat, és tartozásomat fizessem meg. Teljes tartozásomat rendeztem, és benn lakom a lakásban, hogyan lehetek újra bérlője annak?

   Amennyiben tartozását teljes körűen, egyösszegben megfizeti, a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. I. emelet) lehetősége van kérni a bérleti jogviszony helyreállítását.

   Amennyiben egyösszegben nem tudja megfizetni hátralékát, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (XII.15) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a jogerős bírói ítéletet követő 15 napon belül lehetősége van részletfizetési megállapodást kötnie. Ez a lehetőség csakis a 15 napon belül beadott kérelmek esetében lehetséges, a kérelmet cégünknél, a Kaposvár, Fő u. 52. szám alatt nyújthatja be.

   Ha a részletfizetési megállapodás megkötésére sor kerül, és az abban foglalt kötelezettségének eleget tesz, hátralékát megfizeti, lehetősége van a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. I. emelet) kérni a bérleti jogviszony helyreállítását.

    

   1. Lakbérhátralékomra részletfizetést szeretnék kötni. Mi ennek a módja?

   Kérelmét a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Házkezelésén (Kaposvár, Fő u. 52. szám alatt) nyújthatja be írásban, melyben kérjük, tüntesse fel teljes nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, valamint levelezési címét és elérhetőségét.

   Kérelméről, amennyiben a hátralék behajtására még nem folyik eljárás, cégünk dönt, a jogi eljárás alatt állók esetében pedig a döntést a Kapos Holding Zrt. Jogi Osztálya hozza meg.

    

   1. Az önkormányzati bérlakás műszaki problémájával kapcsolatban hová fordulhatok?

   Műszaki problémáját személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök: 7:30-16:00 és péntek: 7:30-15:00) a Fő u. 52. sz. alatti irodaépületünkben, a Házkezelésen, vagy munkaidőben telefonon a 82/510-355 és a 30/229-9706 telefonszámon, illetve email-ben a hazkezeles@kaposho.hu email címen jelezheti.

   Elérhetőségek az alábbi linken:

   http://www.kaposho.hu/ugyfelszolgalat-hazkezeles.html

    

   1. A bérlakásba beépített ajtó/ablak meghibásodott, rongálódott. Kinek a feladata a nyílászáró javítása?

   A hatályos jogszabályok értelmében a bérlakásba beépített külső és belső ajtó/ablak karbantartásáról, javításáról a bérlő köteles gondoskodni.

    

   1. Folyik a fürdőszobában a falból a víz. Mit tegyek?

   Csőtörés észlelésekor első feladat az érintett vízvezetékszakasz elzárása, a nagyobb kár elhárítása érdekében. A hiba mielőbbi kijavítása érdekében a hibát kérem, jelentse a Házkezelés/Ügyfélszolgálat-Házkezelés menüpontban található elérhetőségeken. A Házkezelés elérhetőségei az alábbi linken találhatók:

   http://www.kaposho.hu/ugyfelszolgalat-hazkezeles.html

    

   1. A bérlakás átalakítását, korszerűsítését és komfort fokozatának megváltoztatását tervezem. Szükséges ehhez a bérbeadó hozzájárulása?

   Igen, minden esetben a bérbeadó hozzájárulása szükséges ezekhez a munkákhoz. A bejelentést a Házkezelés/Ügyfélszolgálat-Házkezelés menüpontban található elérhetőségeken teheti meg. A Házkezelés elérhetőségei az alábbi linken találhatók:

   http://www.kaposho.hu/ugyfelszolgalat-hazkezeles.html

    

   1. Elromlott a lakásban lévő főzőkészülék/fűtőberendezés/melegvíz-ellátó berendezés, kinek a kötelezettsége a javítás, vagy a csere?

   A hatályos jogszabályok alapján megoszlik a javítási, illetve csere kötelezettség a bérbeadó és a bérlő között aszerint, hogy milyen fűtési módú a lakás. A főzőkészülék javítása minden esetben a bérlőt terheli. A bérlőt, illetve a bérbeadót (Vagyonkezelő Zrt.-t) terhelő kötelezettségeket az alábbiakban bontottuk meg:

   A bérlő helyreállítási kötelezettségébe az alábbi berendezések javítása, cseréje tartozik:

        főzőkészülék: gáztűzhely, tűzhely, főzőlap, stb.
        fűtőberendezés: konvektor, falifűtő, egyedi kályha, elektromos hőtároló kályha, stb.;
        melegvíz-ellátó berendezés: gáz vízmelegítő, villanybojler,fürdőkályha.

   A bérbeadó helyreállítási kötelezettségébe az alábbi berendezések javítása, cseréje tartozik:

        központi fűtő és melegvíz szolgáltató berendezés.